Dr. Mert Alev

Dr. Mert ALEV

 
1979 yılında Ankara’da doğdu. 1997 yılında T.E.D. Ankara Koleji’ni ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Pratisyen Hekim olarak Ankara’da Özel Yön Tıp Merkezi ve İntergen Genetik Merkezi’nde çalıştı. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  yaptı. Uzmanlık eğitimi sırasında, panik bozukluğu, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozukluğu, kaygı bozukluğu, sosyal fobi, cinsel işlev bozuklukları ve çift terapisi alanlarında eğitim ve süpervizyon aldı. Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluğu olan hastalarda tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında bulundu. AMATEM Kliniği’nde alkol ve madde bağımlılığı konusunda grup terapilerine katıldı. Uzmanlık tezini “Şizofrenide Duygu Dışavurumunun, İntihar, Depresyon, Umutsuzluk ve İçgörü ile İlişkisi” konusunda yaptı. İstanbul Balıklı Rum Vakfı Hastanesi Anatolia Klinikleri’nde psikiyatri, alkol, madde bölümlerinde ve Surp Pırgic Ermeni Hastanesi Yedikule Psikiyatri Kliniği’nde bilimsel araştırma ve çalışmalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Şiir ve Edebiyat Kulübü başkanlığı, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan temsilciliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.

Katıldığı Kongreler: American Psychiatric Assosiation 162nd Annual Meeting, 2009, San Francisco. 22nd European College of Neuropsychopharmacology Congress, 2009, İstanbul. X. International Conference on Cognitive Neuroscience, 2008, Bodrum. Ulusal Psikiyatri Kongreleri, Bahar Sempozyumu, Gazi Psikiyatri Günleri, Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Anadolu Psikiyatri Günleri’dir. Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği üyesidir.
İlgi alanları:

  • Panik Bozukluğu
  • Depresyon
  • Bağımlılık
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk
  • Kaygı Bozukluğu
  • Sosyal Fobi
  • Cinsel İşlev Bozuklukları
  • Şizofreni
  • Bipolar Affektif Bozukluk