Anksiyete Ölçeği

BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

 

Aşağıda insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıktan bazı belirtiler verilmiştir.Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini belirleyiniz.

A. Hiç

B. Hafif Düzeyde (Beni pek etkilemedi)

C. Orta Düzeyde.(Hoş değildi ama katlanabildim)

D. Ciddi Düzeyde (Dayanmakta çok zorlandım)

1. Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma

2. Sıcak/ateş basmaları

3. Bacaklarda halsizlik, titreme

4. Gevşeyememe

5. Çok kötü şeyler olacak korkusu

6. Baş dönmesi veya sersemlik

7. Kalp çarpıntısı

8. Dengeyi kaybetme duygusu

9. Dehşete kapılma

10. Sinirlilik

11. Boğuluyormuş gibi olma duygusu

12. Ellerde titreme

13. Titreklik

14. Kontrolü kaybetme korkuşu

15. Nefes almada güçlük

16. Ölüm korkuşu

17. Korkuya kapılma

18. Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi

19. Baygınlık

20. Yüzün kızarması

21. Terleme (sıcaklığa bağlı olmayan)