Mental bozukluklar

Amerikan Psikiyatri Birliği mental bozukluklar tanı ölçütleri

 

1. Psikotik bozukluklar

2. Duygudurum bozuklukları

3. Anksiyete bozuklukları

4. Somatoform bozukluklar

5. Yapay bozukluklar

6. Dissosiyatif bozukluklar

7. Cinsel bozukluklar

8. Yeme bozuklukları

9. Uyku bozuklukları

10. Kişilik bozuklukları