Uyku bozuklukları

Uyku bozuklukları

 

A-    DİSSOMNİA

I-İNTRENSEK UYKU BOZUKLUĞU:

1- Psikofizyolojik insomnia

2- Uyku durumunun yanlış algılanması

3- İdiopatik insomnia

4- Narkolepsi

5- Rekürrant hipersomnia

6- İdiopatik hipersomnia

7- Posttravmatik hipersomnia

8- Obstrüktif uyku apnesi sendromu

9- Santral uyku apnesi sendromu

10- Santral alveoler hiperventilasyon sendromu

11- Periodik extremite hareketleri bozukluğu

12- Huzursuz bacaklar sendromu

 

II-EKSRENSEK UYKU BOZUKLUKLARI:

1-Yetersiz uyku hijyeni

2-Çevresel uyku bozukluğu

3- Yükseklik insomniası

4- Uyumsal uyku bozukluğu

5- Yetersiz uyku sendromu

6- Sınır koyamamakla ilgili uyku bozukluğu

7- Uykunun başlangıcı ile ilgili eşlikçilerin yokluğundan kaynaklanan uyku bozukluğu

8- Besin alerjisi insomniası

9- Noktürnal yemek yeme (içecek içme) sendromu

10- Hipnotik bağımlılığından kaynaklanan uyku bozukluğu

11- Stimülan bağımlılığından kaynaklanan uyku bozukluğu

12- Alkol bağımlılığından kaynaklanan uyku bozukluğu

13- Toksinlerin yol açtığı uyku bozukluğu

 

III-SİRKADİAN RİTM UYKU BOZUKLUKLARI:

1-Zaman dilimi değişikliği (Jet Lag) sendromu

2- Çalışma saatlerinin değişmesinden kaynaklanan uyku bozukluğu

3- Düzensiz uyku-uyanıklık düzeni

4- Gecikmeli uyku evresi sendromu

5- Önekaymış uyku evresi sendromu

6- 24 saatlik olmayan uyku-uyanıklık düzeni sendromu

 

B-    PARASOMNİA

I-UYANIKLIK BOZUKLUKLARI:

1-Konfüzyonel Uyanıklıklar:

2- Uykuda yürüme

3- Uykuda korku duyma

 

II-UYKU-UYANIKLIK ARASI GEÇİŞ BOZUKLUKLARI:

1-Ritmik hareket bozukluğu

2- Uykuda sıçramalar

3- Uykuda konuşma:

4- Noktürnal bacak krampları

 

III-GENELLİKLE REM UYKUSUNA EŞLİK EDEN PARASOMNİALAR:

1-Kabus görmeler

2- Uyku paralizisi

3- Uykuyla ilişkili penil ereksiyon bozukluğu

4- Uykuyla ilişkili ağrılı ereksiyonlar

5- REM uykusuyla ilişkili Sinüs Arresti

6- REM uykusu davranış bozukluğu

 

IV-DİĞER PARASOMNİALAR

1-Uykuda Bruksizm

2- Uyku enürezisi

3- Uykuyla ilişkili anormal yutma sendromu

4- Noktürnal paroksismal distoni

5- Birden ortaya çıkan açıklanamayan noktürnal ölüm sendromu

6- Primer horlama

7- İnfant uyku apnesi

8- Konjenital santral hipoventilasyon sendromu

9- Ani infant ölümü sendromu

10- Benign neonatal uyku miyoklonusu

 

DÜRTÜ DENETİMİ BOZUKLUKLARI

 

TİPLERİ

1-     İNTERMİTTAN EKSPLOSİF (Aralıklı Patlayıcı) BOZUKLUK: Başkalarına zarar verme ile sonuçlanan saldırganlık dönemleri vardır.

 

2-     KLEPTOMANİ: Mağaza hırsızlığı yada çalma ile belirgindir.

 

3-     PATOLOJİK KUMAR OYNAMA: Sosyoekonomik yıkım, borçlanmalar ve yasa dışı eylemlerle sonuçlanan yineleyici kumar oynama dönemleri ile belirlidir.

 

4-     PİROMANİ: İsteyerek yangın çıkarma.

 

5-     TRİKOTİLLOMANİ: Saçsız bölgelerin (alopesia areata) oluşmasına yol açan kompülsif saç yolma ile belirlidir.

 

6-     BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN DÜRTÜ DENETİM BOZUKLUĞU: Kompülsif satın alma, internet bağımlılığı ve kompulsif cinsel davranışlarda bulunma gibi.